Akiko Aoki

 — (EDT, UTC-04) — (EDT, UTC-04)

All Season's Table, 64 Pleasant Street, Malden

Enjoy soothing Jazz with Akiko Aoki (Vo) and John Pierce (Bs)Trio - John Murloy(P) Jon Hazilla(dr).hil While you will enjoy the very modern Asian cuisin